Matlamat Pelaburan

Matlamat Pelaburan

1. Jana kekayaaan

2. Lindung Kekayaan

3. Pengumpulan Kekayaan

4. Penyucian Kekayaan

5. Pengagihan Kekayaan