Produk Jualan kami dari Public Gold

Produk Jualan kami dari Public Gold


Produk yang dijual


Public Gold menawarkan 2 bentuk emas pelaburan yang terbaik iaitu:

1. Dinar Emas (Coin) 916
2. Jongkong emas / gold bar 999.9


Dinar Emas.

Dinar emas yang dijual adalah di dalam bentuk berikut:-

1. 1 Dinar (4.25g 916)
2. 5 Dinar (21.25g 916)
3. 10 Dinar (42.50g 916)

Jongkong emas / Gold bar

Gold bar yang dijual oleh Public Gold adalah seperti berikut:-

1. 20 gram (999)
2. 50 gram (999)
3. 100 gram (999)
4. 250 gram (999)

Sijil Ketulenan EmasK

Setiap pembelian jongkong emas akan disertakan dengan sijil pengesahan ketulenan yang ditandatangani oleh "Assayer" yang diiktiraf. Ini bagi menjamin kualiti emas yang dibeli.